Δωρεάν δείγματα με κάθε σας αγορά!

Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το Beauty Hall σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του. Η ιστοσελίδα https://www.beauty-hall.gr στο εξής αποκαλούμενη ως «ιστοσελίδα» για συντομία, έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία «ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ» και στο εξής αποκαλούμενη ομοίως, η οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, έχει την έδρα της επί της οδού Επαμεινώνδα αρ.9 στον Δήμο Γλυφάδας, και εκπροσωπείται νόμιμα, με σκοπό την έκθεση, διάθεση και λιανική πώληση των προϊόντων της «ΣΙΝΝΗ ΣΩΤΗΡΩ» στους χρήστες της ιστοσελίδας.

Η εταιρεία μας ΣΙΝΝΗ ΣΩΤΗΡΩ είναι νομίμως και αρμοδίως εγκεκριμένη από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή - Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή) με Aρ. Μητρώου Προμηθευτών 1454/13 που συνάπτουν «Συμβάσεις από απόσταση» σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Beauty Hall εγγυάται τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια κατά την διάρκεια των συναλλαγών σας μέσω της ιστοσελίδας. Η παράθεση των κάτωθι αναφερόμενων όρων που διέπουν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος Beauty Hall προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, γίνεται με απώτερο σκοπό τη δική σας ενημέρωση, αφενός για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και αφετέρου για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το ηλεκτρονικό κατάστημα Beauty Hall.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε με προσοχή του κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας. Κάθε φορά που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεστε προς συμμόρφωση με αυτούς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στη χρήση της ιστοσελίδας και να απέχετε από οποιαδήποτε συναλλαγή.

Η ΣΙΝΝΗ ΣΩΤΗΡΩ δύναται να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης. Σε οποιαδήποτε εκ των ως άνω περιπτώσεων, η ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους Επισκέπτες/Χρήστες από αυτή την Ιστοσελίδα για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή αλλαγή. Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, θα υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας. Η χρήση της ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων  που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Η ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από Επισκέπτες/Χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

3. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ως Επισκέπτης της Ιστοσελίδας ορίζεται οποιοσδήποτε χρήστης του Διαδικτύου επισκεφτεί τον διαδικτυακό τόπο http://www.beauty-hall.gr χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια εγγραφής στο e-shop ή καταχώρηση οποιασδήποτε παραγγελίας.

Ως Χρήστης της Ιστοσελίδας, ορίζεται οποιοσδήποτε εγγραφεί και/ή καταχωρήσει οποιαδήποτε παραγγελία στο e-shop.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Ιστοσελίδα αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων της ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ με ανεξάρτητη πολιτική τιμών, όρους εξόφλησης, διάθεσης και παράδοσης των προϊόντων.

Ο Επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει φωτογραφίες, τα συστατικά και τις τιμές των προϊόντων της ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ

Ο Χρήστης έχει πλέον των προαναφερομένων, τη δυνατότητα να τοποθετεί παραγγελίες στο e-shop, αρκεί να έχει εγγραφεί στο e-shop, επιλέγοντας «Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ» και στη συνέχεια «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ». Ο Χρήστης εγγράφεται μόνο μια φορά δηλώνοντας τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του (e-mail) και ένα μυστικό Κωδικό Πελάτη (password). Ο Χρήστης κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) και Κωδικός (password) που έχει δηλώσει, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Να δει τα περιεχόμενα του «ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΑΓΟΡΩΝ» του. Ο Χρήστης μπορεί να αγοράσει προϊόντα, να αλλάξει το είδος ή την ποσότητά τους στην εκάστοτε παραγγελία του.
 • Να οριστικοποιήσει τις παραγγελίες του και να πληρώσει σύμφωνα με τις μεθόδους πληρωμής που παρέχει το e-shop.
 • Να τροποποιήσει τα Στοιχεία του Λογαριασμού του όπως αυτά παρατίθεται λεπτομερώς παρακάτω.
 • Να δει το ιστορικό των παραγγελιών του, να δει τα πιστωτικά εκκαθαριστικά του και να κάνει ηλεκτρονική χρήση εκπτωτικών κουπονιών.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τις παρακάτω χώρες: Ελλάδα και Κύπρο.

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την υπηρεσία ή να τη διακόψει προσωρινά ή μόνιμα, με ή δίχως προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση που ο Χρήστης κάνει χρήση των υπηρεσιών του e-shop, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους στο παρόν αναγραφόμενους όρους χρήσης και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα http://www.beauty-hall.gr δεν φέρει ευθύνη απέναντί του για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή διακοπή παροχής της υπηρεσίας. Όλες οι παραγγελίες που έχουν ήδη καταχωρηθεί προ οποιασδήποτε προσωρινής ή μόνιμης διακοπής της υπηρεσίας, θα εκτελούνται κανονικά.

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Α. Στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή νέου Χρήστη:

Κατά την εγγραφή στο e-shop, η οποία είναι απαραίτητη για την τοποθέτηση παραγγελίας, ζητούνται τα εξής στοιχεία εγγραφής: Τίτλος, Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) Ημερομηνία Γέννησης, Όνομα ή Επωνυμία εταιρίας, Διεύθυνση, Ταχυδρομικό Κώδικα, Πόλη, Χώρα, Περιοχή, Τηλέφωνο Οικίας, Κινητό Τηλέφωνο. Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας από το eshop και βρίσκονται στη διάθεσή του, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας του Χρήστη.

Β. Χρήση των στοιχείων του χρήστη από το e-shop:

H δυνατότητα συλλογής προσωπικών δεδομένων περιορίζεται μόνο στους Χρήστες που:

1.     έχουν τοποθετήσει παραγγελία στο e-shop ή

2.     έχουν κάνει εγγραφή μέσα από την σελίδα του e-shop.

H συλλογή των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εταιρεία, ώστε να υποστηρίζονται οι συναλλαγές των χρηστών μέσω της Ιστοσελίδας της. Η Ιστοσελίδα δεν θα διανείμει την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός Χρήστη ή άλλα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη.

O Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση διαγραφή από τις βάσεις δεδομένων της Ιστοσελίδας, όλων των προσωπικών του στοιχείων που κοινοποίησε κατά τον ως άνω τρόπο στο e-shop εφόσον αθροιστικά:

1.     έχει σταματήσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

2.     δεν υπάρχουν οφειλές αυτού προς την ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ και η ιστοσελίδα δύναται να τηρούν και να επεξεργάζονται το αρχείο των προσωπικών δεδομένων που οι Χρήστες οικειοθελώς καταχωρούν στην Ιστοσελίδα, πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπό τη χρήση διαδικασιών ασφαλείας. Οι Χρήστες της ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στη ιστοσελίδα και την εταιρεία ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε υποκείμενο των ως άνω προσωπικών δεδομένων, διατηρεί έναντι της ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ όλα τα εκ του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου δικαιώματα τού επί των προσωπικών του δεδομένων, ήτοι δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα αντίρρησης και δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Οι Χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στην Ιστοσελίδα χωρίς σχετική εξουσιοδότηση/συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση του Επισκέπτη ή του Χρήστη στην Ιστοσελίδα, όπως το όνομα της υπηρεσίας παροχής Internet, η διεύθυνση ΙΡ (Internet Protocol) μέσω της οποίας αποκτά πρόσβαση στο Internet, η ημερομηνία και η ώρα πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, οι σελίδες στις οποίες αποκτά πρόσβαση ενώ βρίσκεται στην Ιστοσελίδα, καθώς και η διεύθυνση Internet της τοποθεσίας Web από την οποία συνδέθηκε απευθείας στην Ιστοσελίδα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη διαχείριση και τη βελτίωση της Ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα και κατά συνέπεια η εταιρεία ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ή κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή σε ένδειξη καλής πίστης, όταν μια τέτοια ενέργεια θεωρηθεί απαραίτητη για (α) τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου, (β) την προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας της ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται οι περιπτώσεις καταχώρησης ψευδούς ή ανακριβούς παραγγελίας, η μη (από )πληρωμή της παραγγελίας κ.τ.λ.) ή (γ) τη λήψη μέτρων σε επείγουσες περιστάσεις, για την προστασία των εργαζομένων στη ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ των καταναλωτών των προϊόντων της ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ ή του κοινού.

Η μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων μέσω Internet γίνεται με χρήση κρυπτογράφησης και συγκεκριμένα με πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer).

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την εξασφάλιση της ακεραιότητας της διαδικασίας εγγραφής. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης Web δέχονται αυτόματα τα cookies, ο Επισκέπτης/Χρήστης μπορεί όμως να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που διαθέτει για να απορρίπτει τα cookies, εάν το επιθυμεί. Σε περίπτωση που επιλέξει να απορρίπτει τα cookies, δεν θα μπορεί να έχει πλήρη πρόσβαση στις αλληλεπιδραστικές δυνατότητες της Ιστοσελίδας.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΗΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (SHOP NAME)

Η ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του e-shop, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας/των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της, θα είναι αδιάκοπες και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς η ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στους Επισκέπτες/Χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των ως άνω.

Η ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ δηλώνει ρητά ότι δεν δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των τρίτων ιστοσελίδων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η ιστοσελίδα προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό ακριβέστερη όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Εντούτοις, η ιστοσελίδα http://www.beauty-hall.gr δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με τα προϊόντα που πωλούνται μέσο στης ιστοσελίδας αυτής είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή εξαιτίας διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας για λόγους ανωτέρας βίας.

Ειδικότερα η ιστοσελίδα http://www.beauty-hall.gr και συνάμα η εταιρεία ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ, δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών της και περιέχονται στην ιστοσελίδα. Η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους προμηθευτές της εταιρείας.

Η ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ δεσμεύεται να παραδίδει τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της σε συσκευασία που ενδείκνυται για την ασφαλή μεταφορά τους.

10. ΕΓΚΥΡΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Ο Χρήστης ετοιμάζει την παραγγελία του προσθέτοντας τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει στο «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ» του ακολουθώντας βήμα-βήμα την απλή διαδικασία που προβλέπει η Ιστοσελίδα.

Αφού κληθεί να επιβεβαιώσει την παραγγελία, τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων και τη διεύθυνση αποστολής του παραστατικού/τιμολογίου και να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους της σύμβασης πώλησης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι στης διαδικασίας αυτής, καλείται να πληρώσει, επιλέγοντας έναν από τους ενδεικνυόμενους τρόπους πληρωμής όσον αφορά το πωλούμενο είδος και λοιπών δαπανών.

Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως, εφαρμοζόμενου του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 Ν 2251/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει). Ο καταναλωτής με την καταχώρηση της παραγγελίας λαμβάνει διαδικτυακά ένα μήνυμα από την εταιρεία με λεπτομέρειες της παραγγελίας του και επιβεβαίωση αυτής με σχετικές πληροφορίες όπως:

(α) το προϊόν παραγγελίας, (γ) τιμή, ποσότητα, ΦΠΑ, (δ) τρόπο πληρωμής και παράδοσης και (ε) δικαίωμα υπαναχώρησης.

Το μήνυμα αυτό μπορεί να το αποθηκεύσει ο καταναλωτής.

11. ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο/ιστοσελίδα είναι τελικές, ήτοι συμπεριλαμβάνεται ο νομίμως ισχύων για κάθε προϊόν ΦΠΑ. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη της ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ, ενώ η Beauty Hall επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει τις τιμές και την διαθεσιμότητα των προϊόντων της.

12. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Ο τρόπος καταβολής τιμήματος επιλέγεται από τον χρήστη. Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι οι εξής:

Α. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας: Το ηλεκτρονικό κατάστημα Beauty Hall δέχεται τις πιστωτικές κάρτες Visa & Mastercard. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL-128 bit και ψηφιακή πιστοποίηση από τη Comodo, Inc.) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών από την εταιρία Eurobank EFG.

Β. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ PayPal (με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας):

Το ηλεκτρονικό κατάστημα http://www.beauty-hall.gr δέχεται τις πιστωτικές κάρτες VISA, Discover, American Express και MasterCard. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιβεβαιώστε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και αφήστε τους πωλητές να γνωρίζουν ότι είναι ακριβείς οι πληροφορίες που παρέχετε. Οι καταβολές χρημάτων εκτελούνται άμεσα μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού. Δεν υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής με δόσεις αλλά το ποσό θα αποπληρώνεται εφάπαξ. Το ποσό της εφάπαξ αποπληρωμής εκτός από την αξία των προϊόντων, περιλαμβάνει και τα έξοδα αποστολής 2,50 (δύο ευρώ και πενήντα λεπτά) μόνο.

Για πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, ο χρήστης/πελάτης θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που θα βρει στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

Γ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ:

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Beauty Hall στηρίζει την πληρωμή μέσω αντικαταβολής, όπου ο πελάτης πληρώνει τον υπάλληλο της ταχυδρομικής εταιρείας, ο οποίος ενεργεί κατ’ εντολή της ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ με την παράδοση της παραγγελίας στον χώρο του. Επιθυμώντας ο καταναλωτής να πληρώσει μέσω αντικαταβολής, βαρύνεται επιπλέον με το ποσό των 1,5 (ένα ευρώ και πενήντα λεπτά) για τα έξοδα της διαδικασίας αυτής. Επιπλέον, βαρύνεται με έξοδα αποστολής- μεταφορικών 2,50 (δύο ευρώ και πενήντα λεπτά), ήτοι σύνολο χρέωσης με την διαδικασία αντικαταβολής 4,00 (τέσσερα ευρώ). Για πληρωμή με αντικαταβολή ισχύουν οι παρακάτω όροι: (α) ο πελάτης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την παραγγελία πριν από την παράδοση της παραγγελίας στην μεταφορική εταιρεία, ήτοι εντός 24 ωρών από την καταχώρηση της παραγγελίας. Εφόσον η παραγγελία έχει παραδοθεί στην μεταφορική, ο πελάτης πρέπει να χρεωθεί τα έξοδα μεταφοράς και αντικαταβολής τα οποία δεν είναι δυνατόν να αποζημιωθούν. (β) Πριν την αποστολή της παραγγελίας η εταιρεία μπορεί να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του πελάτη και της παραγγελίας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει είτε να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας αν υπάρχει εύλογη πεποίθηση ότι ο πελάτης θα υπαναχωρήσει από την παραγγελία κατά την παράδοση ή δεν θα πληρώσει τον μεταφορέα μετρητοίς όπως προβλέπεται. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο πληρωμής. (γ) Σε περίπτωση αντικαταβολής τα παραστατικά πώλησης δύναται να σταλούν ταχυδρομικώς μετά την παραλαβή και εξόφληση της παραγγελίας. (δ) Μετά την παράδοση του προϊόντος με αντικαταβολή, εάν ο πελάτης επιθυμεί να υπαναχωρήσει από την παραγγελία τότε υποχρεούται να αποστείλει e-mail στη διεύθυνση: customercare@beauty-hall.com δηλώνοντας την επιθυμία του αυτή και τον λόγο υπαναχώρησής του, καθώς και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που διατηρεί (ονοματεπώνυμο δικαιούχου, αριθμό λογαριασμού, SWIFT code και IBAN) στον οποίο θα καταβάλλονται τα χρήματα του τιμήματος του προϊόντος (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αντικαταβολής).

Η ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ εγγυάται την από μέρους της διασφάλιση του απορρήτου των συναλλαγών.

Σημείωση: Στην Ιστοσελίδα δεν αποθηκεύονται ούτε επεξεργάζονται οι αριθμοί και τα στοιχεία των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών.

Δ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κάνοντας μια παραγγελία μέσω του site και επιλέγοντας τρόπο πληρωμής ‘’κατάθεση σε τράπεζα’’, η παραγγελία σας μπαίνει σε αναμονή μέχρι να κάνετε την κατάθεση.
Η κατάθεση των χρημάτων θα πρέπει να γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό εντός των επόμενων 2 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση μη κατάθεσης, η παραγγελία σας δύναται να ακυρωθεί χωρίς προειδοποίηση. Για να αποφύγουμε προβλήματα στην εκτέλεση της παραγγελίας σας, θα είμαστε στη διάθεσή σας διαρκώς έως την ολοκλήρωσή της! Στην αιτιολογία της κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα σας και ο αριθμός παραγγελίας.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω email στο customercare@beauty-hall.gr
Aν δεν μπορείτε να μας στείλετε το αποδεικτικό, παρακαλούμε να μας στείλετε ένα e-mail στο customercare@beauty-hall.gr με την ημερομηνία κατάθεσης, την τράπεζα κατάθεσης, τον αριθμό κατάθεσης, τον αριθμό παραγγελίας, το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε περίπτωση μη κατάθεσης εντός 2 ημερών η παραγγελία σας θα ακυρωθεί.

Ο τραπεζικός μας λογαριασμος είναι:

EUROBANK: 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΜΣΟΥ: 0026.0405.46.0200324343
ΙΒΑΝ:
GR4502604050000460200324343
ΣΙΝΝΗ ΣΩΤΗΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΙΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μεταφορά των χρημάτων, χρησιμοποιώντας το web banking κάποιας από τις παραπάνω αναγραφόμενες τράπεζες. Στη συνέχεια, θα πρέπει να μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω email στο customercare@beauty-hall.gr.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 500€ (με ΦΠΑ) προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και παραστατικά αξίας άνω των 500€ (προ ΦΠΑ) προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τους παρακάτω τρόπους:

 • Κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

13. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Γενικά η παράδοση των προϊόντων γίνεται μόνον στον αγοραστή αυτοπροσώπως. Η παράδοση των προϊόντων γίνεται εντός 2 έως 5 εργασίμων ημερών και εξαρτάται από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, την διαθεσιμότητα των προϊόντων, τον τόπο αποστολής και την επιβεβαίωση των στοιχείων του πελάτη.

Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας για αποστολή στην Κύπρο εκτελείται αυτή εντός 4 έως 6 εργασίμων ημερών και εξαρτάται από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, την διαθεσιμότητα των προϊόντων,  τον τόπο αποστολής και την επιβεβαίωση των στοιχείων του πελάτη.

Η παραγγελία ενδέχεται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

Α. Το προϊόν καθυστέρησε να σταλεί από τον προμηθευτή μας. Η εταιρεία μας θα επικοινωνήσει με τον πελάτη για την εύρεση λύσης.

Β. Το προϊόν έχει καταργηθεί ή βρίσκεται σε έλλειψη και δεν είναι διαθέσιμο. Η εταιρεία μας θα επικοινωνήσει με τον πελάτη για εύρεση εναλλακτικής λύσης.

Γ. Σε περιόδους ακραίων καιρικών συνθηκών ή απεργιών καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας δύναται να επηρεαστεί η εκτέλεση της παραγγελίας. Η εταιρεία μας θα επικοινωνεί με πελάτη εάν εξακολουθεί να επιθυμεί την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Δ. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η επικοινωνία με τον πελάτη με οποιοδήποτε μέσο επειδή τα στοιχεία που καταχώρησε ο πελάτης είναι αναληθή.

14. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται από συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών στις οποίες η εταιρεία προωθεί τα ακριβή στοιχεία που έθεσε ο καταναλωτής/χρήστης ώστε να είναι δυνατή η προσήκουσα παράδοση και εκτέλεση της παραγγελίας.

 •  Για παραγγελία ποσού άνω των 40 ευρώ, δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για έξοδα αποστολής. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η διαδικασία αντικαταβολής κατά την οποία ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το ποσό 1,50 ευρώ.
 •  Για παραγγελία ποσού κάτω των 40ευρώ, υπάρχει επιπλέον χρέωση για έξοδα αποστολής-μεταφορικών ποσού 2,50 ευρώ (παρ. 12.Α). Κατά αυτή την περίπτωση εάν ο καταναλωτής επιθυμεί να ακολουθήσει την διαδικασίας αποπληρωμής με αντικαταβολή, τότε βαρύνεται επιπλέον με το ποσό 1,50 ευρώ.

Οι άνω αναφερόμενες χρεώσεις ισχύουν για μεταφορές εντός της χώρας. Εξαιρούνται οι αποστολές σε δυσπρόσιτες περιοχές και περιοχές εκτός Ελλάδος*.

*Αποστολή προϊόντων στην Κύπρο:

Η αποστολή των προϊόντων μας στην Κύπρο τελείται μέσω: (α) συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών. Τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας με αποπληρωμή τιμήματος μέσω PayPal (με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας) ή μέσω τραπεζικής κατάθεσης είναι 7,95 ευρώ.

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του ελάχιστου ποσού και των όρων για την δωρεάν αποστολή. 

15. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Το e-shop έχει διαμορφωθεί με τη συνδρομή ειδικών αισθητικής ώστε ο Χρήστης να μπορεί να καταλήγει στην επιλογή των καλλυντικών που θα ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες του. Παρέχεται ωστόσο στο καταναλωτή δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε εύκολα και γρήγορα υπό τους ακόλουθους όρους:

1.     Η αίτηση επιστροφής πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων της δοθείσας παραγγελίας. (Παρακαλούμε όπως κρατήσετε το δελτίο παραλαβής του προϊόντος προς επιβεβαίωση) (Υπαναχώρηση)

2.     Η συσκευασία να μην έχει παραβιαστεί (ανέπαφη ταινία ασφαλείας) και να βρίσκεται στην αρχική της (εργοστασιακή) κατάσταση.

3.     Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με την παραγγελία, (πχ. αν είναι ελλιπής, κατεστραμμένη, αλλοιωμένη, κ.τ.λ.) ο καταναλωτής καλείται να ενημερώσει (α) τη ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ μέσω της ειδικής φόρμας (συμπεριλαμβάνετε στο δέμα αποστολής η οποία πρέπει να συμπληρωθεί από καταναλωτή) και (β) μέσο μηνύματος συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας εντός 48 ωρών από τη στιγμή της παραλαβής. (Υπαναχώρηση ή/και Αντικατάσταση) Η διαδικασία επιστροφής είναι η ακόλουθη:

Βήμα 1

Ο Χρήστης καλείται να συμπληρώσει τη φόρμα επιστροφών, η οποία εσωκλείεται στο δέμα που παρέλαβε.

Βήμα 2

Ο Χρήστης συσκευάζει το προϊόν σε ένα κουτί ώστε να είναι ασφαλές κατά την αποστολή και τοποθετεί μέσα σε αυτή την συσκευασία (α) τη φόρμα επιστροφών η οποία του παρέχεται, (β) δελτίο αποστολής-απόδειξη λιανικής της εταιρεία μας τα οποία συμπεριλήφθηκαν στην συσκευασία παράδοσης του προϊόντος.

Βήμα 3

Ο Χρήστης αποστέλλει το δέμα μέσω του πρακτορείου ταχυμεταφορών από το οποίο παρέλαβε την παραγγελία, στη διεύθυνση: ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ Επαμεινώνδα αρ.9, Γλυφάδα, Τ.Κ 166774 Υπ’ όψιν Τμήματος Επιστροφών.

* Δεν βαρύνει τον καταναλωτή καμία υποχρέωση καταβολής χρημάτων για την αποστολή του προϊόντος.

* Σας παρακαλούμε όπως έχετε στα χέρια σας την απόδειξη παραλαβής και αποστολής του προϊόντος για απόδειξη των άνω ενεργειών καθώς και την απόδειξη λιανικής.

* Το κόστος επιστροφής, εφόσον γίνεται με υπαιτιότητα του πελάτη, επιβαρύνει τον ίδιο.

Για την περίπτωση 15.3: Η ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ εγγυάται την επιστροφή των χρημάτων του Χρήστη εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που θα επιστραφεί το προϊόν στην εταιρεία ή την αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον αυτό που του παραδόθηκε δεν αντιστοιχεί στο προϊόν που παρήγγειλε.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποπερίπτωση 15.3 είναι το προϊόν να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση στην οποία παρελήφθη από τον καταναλωτή και ο καταναλωτής να διαθέτει το παραστατικό απόδειξης. Σε αυτή την περίπτωση ο καταναλωτής υποχρεούται άμεσα να αποστείλει το προϊόν εντός της κλειστής του συσκευασίας που παρελήφθη, ενώ ο προμηθευτής, εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και κανονισμοί που περιγράφονται στους όρους χρήσης, υποχρεούται εάν ο καταναλωτής δεν επιθυμεί αντικατάσταση, να επιστρέψει τα δικαιολογούμενα ποσά που ο καταναλωτής κατέβαλε εντός των 30 ημερών.

Η επιστροφή του τιμήματος δια την άνω περίπτωση, γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η εξόφληση, εκτός από την περίπτωση της αντικαταβολής. Σε αυτή την περίπτωση η επιστροφή του τιμήματος γίνεται με κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό του καταναλωτή, ο οποίος οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία για τα ακριβή στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού και του ιδρύματος που τηρεί αυτόν (βλ. 12.Β). Το επιστρεφόμενο τίμημα δεν συμπεριλαμβάνει τα έξοδα των μεταφορικών και τις χρεώσεις της εταιρείας ταχυμεταφορών για αντικαταβολή.

Τα έξοδα αποστολής σε αυτή την περίπτωση βαρύνουν στο ακέραιο την εταιρεία.

Προϊόντα τα οποία δεν δύναται να επιστραφούν είναι:

 • Προϊόντα προσφοράς
 • Μανό

Ο χρήστης θα ενημερώνεται μέσο email για την παραλαβή του προϊόντος που επιστρέφεται στα γραφεία μας.

Για περισσότερες πληροφορίες ο Χρήστης μπορεί να απευθύνεται στα τηλέφωνα +30 210 9644539 & +30 210 9646520 (Δευ.-Σαβ: 10:00 - 18:00) ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: http://www.beauty-hall.gr / ή να αποστέλλει e-mail στη διεύθυνση: customercare@beauty-hall.com

16. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗ

Ο Επισκέπτης και Χρήστης του e-shop έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 • Να χρησιμοποιεί με σύννομο και πρόσφορο τρόπο την Ιστοσελίδα και να τηρεί τους Κώδικες Δεοντολογίας που είναι αναρτημένοι σε αυτή και/ή προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους (ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις Κανονισμών ή Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.)
 • Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.
 • Να παρέχει αληθή, πλήρη και ορθά Στοιχεία Λογαριασμού κατά την εγγραφή του. Να ενημερώνει τα Στοιχεία Λογαριασμού του έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα αληθή τρέχοντα προσωπικά στοιχεία του. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία εγγραφής του χρήστη, η ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του χρήστη.
 • Να διατηρεί μυστικό και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το κωδικό πρόσβασής του (password) στις υπηρεσίες του www.beauty-hall.gr. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει άμεσα την ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ με την αποστολή e-mail στην  ηλεκτρονική διεύθυνση customercare@beauty-hall.com, για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού του. Η ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον Χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση αυτών.
 • Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από το λογαριασμό του στο τέλος κάθε συνόδου (session).
 • Να παρέχει ορθά και ακριβή Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στο e-shop.

17. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στη ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ. Η ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και τυχόν εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

18. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος Beauty Hall διέπονται από το ισχύον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) και τις αντίστοιχες διεθνείς συμβάσεις, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, όπως ισχύει.

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την ΣΙΝΝΗ ΑΝ. ΣΩΤΗΡΩ που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς σύμφωνα με το Νόμο ή την Δικαιοσύνη που θα απορρέει από την παρούσα σύμβαση ή εξαιτίας αυτής είναι της Αθήνας.

Για νομικά θέματα που αφορούν το ηλεκτρονικό κατάστημα Beauty Hall αρμόδιο είναι το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Μ. ΤΖΙΗΡΚΑ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος Beauty Hall είναι δυνατόν να περιέχουν λάθη τυπογραφικά, αριθμητικά κλπ. Για τα οποία το ηλεκτρονικό κατάστημα Beauty Hall δεν φέρει καμία ευθύνη, διατηρώντας παράλληλα και σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να ανανεώνει τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, το περιεχόμενο των πληροφοριών, τα προϊόντα και τις τιμές τους, καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.beauty-hall.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

 • Οι πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας δεν υποκαθιστούν ιατρική συμβουλή ή γνωμάτευση. Οι αναγραφόμενες ιδιότητες αναφέρονται στα συστατικά των προϊόντων και βασίζονται σε βιβλιογραφικές αναφορές και επιστημονικές έρευνες, οι οποίες παρέχονται από τους προμηθευτές της εταιρείας.
 • Για ανεπιθύμητες ενέργειες που τυχόν προκύψουν από την χρήση των καλλυντικών, πρέπει ο χρήστης χωρίς καθυστέρηση να κοινοποιήσει τις παρενέργειες αυτές στην συγκεκριμένη εταιρεία των καλλυντικών. Εάν διαβιβάσετε σε εμάς την παρενέργεια αυτή, εμείς πάραυτα θα ενημερώσουμε την αρμόδια εταιρεία για το πρόβλημα.
 • Το ηλεκτρονικό κατάστημα Beauty Hall έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με μεγάλη ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτήν προϊόντα, ενώ επίσης παρέχει πληροφορίες για τα συστατικά και τις ιδιότητές τους. Ωστόσο, επειδή η τελική προβολή εξαρτάται (και) από την οθόνη του χρήστη, είναι δυνατόν να υπάρχει διαφοροποίηση από την πραγματική εικόνα του προϊόντος, για την διαφοροποίηση αυτή δεν φέρει καμία ευθύνη το ηλεκτρονικό κατάστημα Beauty Hall .Το ηλεκτρονικό κατάστημα Beauty Hall δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την αρτιότητα, την πληρότητα, των παρεχόμενων πληροφοριών και την απουσία ενδεχομένων λαθών. Συνεπώς, οι επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.beauty-hall.gr χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.
 • Το ηλεκτρονικό κατάστημα Beauty Hall δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση παραγγελίας λόγω δικής τους υπαιτιότητας.
 • Το ηλεκτρονικό κατάστημα Beauty Hall δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες της, καθώς όλα τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές συσκευασμένα ενώ τα αποθηκεύει σε κατάλληλους χώρους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα δωρεάν αντικατάστασης του ελαττωματικού προϊόντος.
 • Η αποστολή της παραγγελίας σας σημαίνει, ότι:

1.     Έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους της παρούσης και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα αυτούς.

2.     Τα προϊόντα προορίζονται για δική σας κατανάλωση ή για ίδια κατανάλωση του προσώπου, που αποστέλλονται και απαγορεύεται η περαιτέρω προώθηση και μεταπώλησή τους.

3.     Είναι υποχρέωση σας να χορηγήσετε με ακρίβεια τα προσωπικά σας δεδομένα.

4.     Είστε ο νόμιμος κάτοχος της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείτε για την συναλλαγή σας (σε περίπτωση, που αυτή ανήκει και σε έτερο, έχετε την συναίνεση αυτού για την συναλλαγή) και ότι η πιστωτική κάρτα δεν έχει με οποιονδήποτε τρόπο ακυρωθεί ή απαγορευτεί η χρήση της.

5.     Η ηλεκτρονική διεύθυνση, που δηλώνετε και χρησιμοποιείτε ανήκει σε εσάς, είναι ακριβής και ενεργής.

6.     Η σύνδεσή σας με το e-shop γίνεται με δικό σας κίνδυνο ως προς την πιθανότητα πρόκλησης οποιαδήποτε βλάβης στον υπολογιστή σας και το λογισμικό του (από τυχόν μετάδοση ιών), τον οποίον γνωρίζετε, ότι διατρέχετε κατά την σύνδεσή του και αναλαμβάνετε εξ ολοκλήρου.

 • Όπου στο παρόν αναφέρονται χρονικές προθεσμίες αυτές εννοούνται εργάσιμες ημέρες, δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτές αργίες ή/και ημέρες Σάββατο-Κυριακή.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.

Η ομάδα του Beauty Hall.Tzirka Maria – Irene
Lawyer – Legal Consultant
Μαντζάρου 4, Κολωνάκι, 10672, Αθήνα
Τηλ./Φαξ: +30-2103633660,
Κιν.: +30-6938942559
E-mail: mtzirka@hotmail.com